Welkom bij Stichting Ababajo!

Stichting Ababajo heeft het bevorderen van onderwijs in Ethiopië als algemene doelstelling.

Om dit doel te realiseren zal onze stichting projecten verwezenlijken op het gebied van onderwijs, in overleg met de lokale overheid en lokale medewerkers om zo samen het onderwijs te ontwikkelen.

Stichting Ababajo is afhankelijk van haar sponsoren en donateurs en kan daarom op diverse manieren ondersteuning gebruiken. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook, dan vernemen we dat graag!

 

Namens het bestuur van

Stichting Ababajo